DISCLAIMER

DISCLAIMER VOOR Beeldend.Kunstenaar.Meyvis.Georges (hierna : BKMG)

BKMG, verleent u hierbij toegang tot zjosmeyvis.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. BKMG behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op zjosmeyvis.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BKMG.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

BKMG spant zich in om de inhoud van zjosmeyvis.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op zjosmeyvis.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BKMG.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BKMG. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BKMG, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

© 2018 ZMVC. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now